Näin perustat asiakkuuden älykkäästi ja vaivattomasti — automaation avulla

Piirroskuva, jossa Entercheck lomaketta käsitellään automaattisesti taustajärjestelmässä
Tietojen keräilyä sieltä ja täältä, rekistereiden ja tietokantojen läpikäymistä, loputtomalta tuntuvaa tarkistelua. Miten uuden asiakassuhteen perustaminen manuaalisesti voikaan olla näin vaivalloista? Onneksi urakka on mahdollista hoitaa myös automaation avulla, älykkäästi. Se tuo etuja ainakin kolmella tavalla.
  • 26.03.2021

Liiketoiminnan aloittaminen uuden yritysasiakkaan kanssa vaatii valtavasti työtä. Asiakkaalta on kerättävä kaikki tiedot, joita tarvitaan toimitusta ja laskuttamista varten: muun muassa toimitusosoitteet, yhteystiedot, verkkolaskuosoitteet jne. Lisäksi on varmistettava ostajan luotettavuus eli tarkistettava esimerkiksi hänen identiteettinsä, yrityksen luottotiedot ja mahdollisesti myös todelliset edunsaajat.

– Me Enterpaylla olemme vuosikausia kehittäneet älykkäitä ratkaisuja omiin tarpeisiimme. Pohdimme, eikö asiakassuhteen perustamista olisi mahdollista hoitaa älykkäästi eikä vaivalloisesti. Ratkaisuksi kehitimme Entercheck -lomakkeen, joka tekee urakasta sujuvampaa ainakin kolmella tavalla, Enterpayn toimitusjohtaja Jarkko Anttiroiko kertoo.

1. Älykäs lomake ei tee inhimillisiä virheitä

Entercheck -lomakkeen toiminta perustuu tekoälyyn. Se hakee automaattisesti asiakassuhteen aloittamiseen tarvittavat tiedot virallisista rekistereistä.

– Kun ihminen kerää tietoja manuaalisesti monista eri lähteistä, on isompi riski, että tapahtuu inhimillisiä virheitä. Jos asiakkuuden perustamiseen liittyvät taustatyöt on tehty huolimattomasti, yrityksellä on suurempi mahdollisuus joutua esimerkiksi petoksen tai rahanpesun kohteeksi, Anttiroiko sanoo.

Entercheck -lomakkeeseen asiakas täyttää vain minimitiedot, ja lomake hakee kaikki muut tiedot eri tietokannoista ja rekistereistä. Keräämiensä tietojen pohjalta lomake päättelee automaattisesti, täyttyvätkö asiakkuuden avaamisen edellytykset.

– Entercheck osaa tunnistaa ostajan ja tarkistaa hänen oikeutensa edustaa asiakasyritystä. Lomake tarkistaa myös ostajayrityksen luottotiedot reaaliaikaisesti ilman asiantuntijoiden apua. Tämä tarkoittaa, että luottopäätökset perustuvat aina tuoreimpaan mahdolliseen tietoon, Anttiroiko huomauttaa.

2. Automaatio tuo säästöjä ja parantaa asiakaskokemusta

Jos asiakassuhde perustetaan perinteisellä tavalla, asiakas joutuu täyttämään monimutkaisia lomakkeita ja odottelemaan päätöstä. Moni kokee tämän hankalaksi.

– Automaation ansiosta asiakassuhde on mahdollista aloittaa sujuvasti ja tehokkaasti. Entercheck säästää kaikkien työaikaa sekä vaivaa ja näin koko prosessin kustannukset pienenevät. Kun asiakkuuden avaaminen sujuu nopeasti, miellyttävästi ja tehokkaasti, kumppanuuden aloittamisesta jää molemmille osapuolille hyvä maku suuhun, Anttiroiko muistuttaa.

Entercheck -lomakkeen hyöty ei jää vain asiakassuhteen alkumetreille, Anttiroiko muistuttaa. Yrityksen kannattaa seurata aktiivisesti koko yhteistyön ajan, tapahtuuko asiakkaan luottoluokituksessa tai omistajatiedoissa muutoksia.

– Entercheck hoitaa asiakassuhteen muutosten valvomisen koko suhteen elinkaaren ajan.

3. Entercheck on mahdollista ottaa käyttöön edullisesti

Monen automaatiohankkeen tiellä on kynnys investoida: uusia työkaluja hankitaan nihkeästi, jos investointi on kallis ja vie aikaa. Entercheck on toista maata, Anttiroiko vakuuttaa. Sen käyttöönotto ei vaadi mittavaa tietoteknistä projektia.

– Entercheck -lomakkeen voi ottaa käyttöön yllättävän nopeasti ja edullisesti, koska järjestelmä on jo olemassa ja se on jo integroitu eri tietolähteisiin. Lisäksi lomakkeen räätälöinti ei ole työlästä tai kallista, onhan se alusta alkaen suunniteltu muokattavaksi asiakkaan tarpeiden mukaan.

Entercheck -lomakkeen kohdalla käyttöönotto tarkoittaa vain, että Enterpay toteuttaa asiakkaalleen tietojenkeruulomakkeen tai rajapinnan, yrityksen luottopolitiikkaa vastaavan hakemuskäsittelylogiikan sekä käsiteltyjen hakemusten vastaanottoon tarvittavat palvelut.

Palvelun ostajan tietojärjestelmiin tarvittavat muutokset riippuvat siitä, mitä kaikkea halutaan automatisoida. Merkittäviin hyötyihin voidaan päästä, vaikka lomaketta ei heti integroida ostajan tietojärjestelmiin, Anttiroiko huomauttaa.

– Ensin kannattaa automatisoida hakemuksien vastaanotto ja käsittely ja sen jälkeen toteuttaa tietojärjestelmäintegraatio vaiheittain.