Tämän takia automaatio on lyömätön työkalu asiakkuuksien avaamisessa

On aika luoda järjestelmään asiakkuus toisensa jälkeen, ja edessä häämöttää iso pino töitä. Mielessä on käynyt homman automatisoiminen, mutta se se vasta iso urakka olisikin. Tai niin sitä luulisi.
  • 20.04.2021

Kun avaat uuden yritysasiakkuuden järjestelmään, luvassa on valtava määrä tiedonkeruuta eri lähteistä, tietojen syöttämistä ja lopulta löydettyjen tietojen huolellista arviointia. 

Asiakkuuden avaaminen vie aikaa ja vaatii myös tarkkuutta. Tässä työssä virheet voivat käydä kalliiksi. Kun asiakkuuksia avataan kuukaudessa kymmeniä tai satoja, urakasta voi muodostua jo aikamoinen haaste.

Vastaus haasteeseen on automaatio.

Manuaalinen tiedonkeruu on vanhanaikaista

Yritysasiakkuuden perustamisessa tarvittavat tiedot on perinteisesti kerätty useista tietolähteistä ihmisvoimin. Tämä on hidas ja raskas prosessi, jossa inhimillisten virheiden mahdollisuus kummittelee taustalla herkeämättä.

– Tällainen manuaalinen työtapa on jo vanhentunut. Asiakkuuden avaamisen automatisointi sen sijaan poistaa manuaalityön. Helpoin tie automaatioon on käyttää siihen erikoistunutta palveluntarjoajaa ja oikeaa työkalua, Enterpayn toimitusjohtaja Jarkko Anttiroiko painottaa.

–  Me Enterpaylla tunnistimme tarpeen tällaiselle työkalulle, joten kehitimme Entercheck-työkalun helpottamaan sekä myyjien että asiakkaiden elämää.

Hylkää vanhat vaivalloiset työtavat

Yritysasiakkuuksien avaaminen on aina ollut monimutkainen prosessi – huomattavasti monimutkaisempi, kuin henkilöasiakkuuden avaaminen.

– Henkilöasiakkuuksissa oleellisinta on henkilöllisyyden ja maksukyvyn varmistus. Kun kyseessä on yritys, tarkistettavien asioiden lista kasvaa, Anttiroiko kertoo.

– Pelkkä luottoluokituksen ja yrityksen perustietojen selvittäminen ei riitä, vaan tarvitaan myös varmuus yrityksen nimissä toimivien henkilöiden identiteetistä ja riittävistä toimintavaltuuksista sekä toisinaan myös varmuus todellisista edunsaajista.

Entercheck säästää resursseja

Entercheck on automaatioon perustuva työkalu, joka säästää yrityksen resursseja. Sen ansiosta asiantuntijat eivät ole enää sidottuja aikaa vievään työhön, euroja ei kulu selvittelykustannuksiin ja inhimillisten erehdysten mahdollisuus katoaa.

Automaation ansiosta sekä prosessi että tulokset pysyvät tasalaatuisina. Tiedonkeruu on varmaa ja tehokasta, koska työkalu on jo integroitu tarvittaviin tietolähteisiin.

– Kone tekee sen, mitä kone tekee parhaiten: kerää ja arvioi tietoa määriteltyjen kriteerien mukaan nopeasti ja virheettömästi, Anttiroiko kiteyttää.

Työ jatkuu, kun asiakkuus on luotu

Pelkkä tiedonkeruu yritysasiakkuutta avattaessa ei yksinään riitä, vaan mahdollisia tulevia muutoksia esimerkiksi luottoluokituksessa pitää seurata. Entercheckissä tämä on otettu huomioon: työkalu kerää ajantasaista tietoa koko asiakkuuden ajan.  

Kun tiedot vielä tallentuvat suoraan CRM-järjestelmään tai Entercheckin portaaliin, kokonaisuus on valmis. Nopeus, helppous, kustannustehokkuus ja varmuus – tässä tiivistyvät Entercheck-työkalun vahvuudet.

Asiakkaan näkökulmaa ei pidä unohtaa tässäkään asiassa, sillä ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tuottaminen on aina vahva kilpailuvaltti.