3 asiantuntijaa jotka huokaavat helpotuksesta, kun asiakkuuksien avaaminen automatisoituu

Asiakkuuksien avaamisen automatisointi on koko yrityksen asia. Siitä kiittävät niin myynti, talous kuin IT-osastokin.
  • 17.08.2021

Asiakkuuksien avaamisen automatisaatio auttaa koko yritystä. Kun uusia asiakkuuksia avataan kymmeniä tai satoja kuukausittain, se tietää isoa pinoa tarkkuutta vaativaa työtä. Manuaalinen avaaminen vie aikaa ja on virhealtista. Kun käyttöön otetaan fiksu työkalu, siitä hyötyvät ainakin nämä kolme ammattilaista.

 1. Myyjän työ nopeutuu

Asiakkuuksien avaamisessa käytettävä työkalu nopeuttaa myyjän työtä. Asiakaspuhelun tai asiakaskäynnin aikana myyjä voi syöttää asiakkaan tiedot älykkääseen lomakkeeseen, joka hakee perustietojen pohjalta automaattisesti esimerkiksi Y-tunnuksen ja osoitteen, mutta myös luottokelpoisuuteen liittyviä tietoja.

Näiden taustatietojen avulla myyjä saa vaikkapa luottolimiittipäätökseen tarvittavat tiedot nopeasti, ja myös ostajan tunnistaminen ja hänen osto-oikeutensa varmistaminen hoituu nopeasti ja saumattomasti.

Asiakas voi myös täyttää osan tiedoista jo etukäteen vaikkapa yrityksen nettisivuilla. 

Myyjät saavat näin keskittyä vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa ja itse myyntityöhön, mikä nopeuttaa myyntiä mutta myös parantaa asiakaskokemusta.

2. Taloushallinto välttyy ikäviltä yllätyksiltä

Myyjän ja asiakkaan ajan säästämisen lisäksi automatisointityökalu helpottaa myös taloushallinnon työtä.

Työkalun ansiosta luottopäätökset yhdenmukaistuvat. Kun myyjän ei tarvitse tehdä päätöksiä tapauskohtaisesti, usein kiireessäkin, myyntiin liittyvät riskit pienenevät. Talousosasto voi olla varma, että asiakkaalle myönnetty luottolimiitti vastaa yrityksen politiikkaa ja että päätös on tehty luotettavien tietojen perusteella. 

Toisaalta päätösten kriteerit säilyvät yrityksen omissa käsissä ja niitä on helppo muuttaa tarvittaessa.

Luotto-ongelmat vähenevät, ja talousosasto voi keskittyä isoihin strategisiin linjoihin yksittäisten asiakkaiden luottopäätösten sijaan. 

3. IT-osasto välttyy työläältä, kalliilta IT-projektilta

Automatisointityökalun käyttöönotto sujuu helpoimmassa tapauksessa kokonaan ilman IT-projektia. Myös IT-osasto siis kiittää, sillä IT-projektit ovat tunnetusti työläitä, aikaavieviä ja usein hintaaviakin.

Asiakastietojen keruu, niiden luotettavuuden arviointi ja päätöksenteko hoituu työkalun avulla ilman integraatiota yrityksen omiin järjestelmiin. Jos työkalun sitten haluaa liittää vaikkapa omaan CRM-systeemiin, on kyseessä yksinkertainen integraatio, joka vie viikkoja vuosien sijaan. 

Työkalu on myös helppo käyttää, ja se skaalautuu tarvittaessa yrityksen mukana, joten IT-osaston työtaakka pysyy kevyenä myös tulevaisuudessa.

Miten monta helpottunutta huokausta sinun yrityksestäsi voisi kuulua?

Kokeile työkalua itse, niin näet, miten nopeasti helpottuneiden huokausten kuoro syntyy. Jutellaan sen jälkeen lisää siitä, miten helposti ja nopeasti asiakkuuksien avaamisen automatisointi saadaan teillä liikkeelle! Varaa demo tänään!