Haaveissa asiakkuuden perustamisen automatisaatio? Nämä 4 vastausta tulee tietää

Uusia IT-järjestelmiä suunniteltaessa toivelistalla ovat yleensä tuottavuuden parantuminen, säästöt tai sekä että. Aloita pohdinta näillä neljällä kysymyksellä, jos tahdot löytää ratkaisun, joka on sekä räätälöity että helppo toteuttaa.
  • 30.09.2021

Kun yritys suunnittelee uutta IT- järjestelmää esimerkiksi asiakkuuksien perustamisen automatisointiin ja hallintaan, toivelistalla on tavallisesti ainakin yksi asia: tuottavuuden parantaminen.

Lisätoiveina saatetaan esittää helppoutta ja tiettyjä reunaehtoja, kuten jo olemassa olevien järjestelmien säilyttämistä.

Järjestelmän suunnittelutyö kannattaa aloittaa näillä neljällä kysymyksellä. Vastaukset auttavat rakentamaan ratkaisun, joka on samaan aikaan yrityksen tarpeisiin räätälöity että kivuton toteuttaa.

Mitkä ovat toiveet ja huolet?

IT-järjestelmäuudistus saattaa herättää yrityksissä ja johdossa huolia. Miten pitkään projekti kestää, ja venyykö se tavoiteaikataulusta? Pitääkö budjetti? Säästääkö järjestelmä lopulta aikaa ja parantaako se tuottavuutta odotusten mukaisesti?

Monet uudistuksiin liittyvät pelot ovat kuitenkin jo vanhentuneita. Esimerkiksi asiakkuuksien avaamiseen, tarjousten tekoon, luottoriskin hallintaan ja luottopäätösten tekoon tarkoitettua järjestelmää ei ole tarpeen rakentaa alusta asti itse. Yhdeltä luukulta voi saada monia palasia valmiina. 

Nykyään onnistuu jo vaikkapa yritystietojen tarkastaminen, luottokelpoisuuden arviointi ja ostajan henkilöyden ja yritysyhteyden vahvistaminen automatisoidusti yhdellä työkalulla, eikä jokaista vaihetta varten tarvitse rakentaa omaa integraatiotaan. Työaikaa säästyy ja voimavaroja vapautuu strategiseen työhön sekä projektia vetävältä konsultilta että asiakkaalta.

Millaisia yksilöllisiä tarpeita yrityksellä on?

Jokaisella yrityksellä on oma bisneslogiikkansa, joka asettaa myös järjestelmille yksilöllisiä vaatimuksia.

Mitä taustatietoja tarvitaan asiakkaalta, joka jättää tarjouspyynnön verkkosivujen kautta?

Miten vahvaa yritysyhteyttä odotetaan henkilöltä, joka tilaa tietotekniikkaa laskulla yrityksen nimiin?

Miten suuri tilaus voidaan laskuttaa jälkikäteen, ja milloin vaaditaan etukäteismaksua tai luottokorttimaksua?

Mitkä näistä päätöksistä tehdään automaattisesti, ja milloin on syytä turvautua manuaaliseen päätökösentekoon?

Nämä on monta muuta asiakaskohtaista yksityiskohtaa on määritettävä tapaus kerrallaan. Vastaukset auttavat räätälöimään valitun työkalun yrityksen yksilöllisten bisnesprosessien mukaiseksi.

Mitkä jo käytössä olevat työkalut ja järjestelmät halutaan ehdottomasti säilyttää?

Järjestelmän kehittäminen ja rakentaminen eivät tarkoita automaattisesti sitä, että kaikki työkalut on vaihdettava ja pantava uusiksi. Alkuun kannattaakin pohtia, mitä työkaluja on jo käytössä ja käytetäänkö niitä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Entä voisiko tutuista järjestelmistä saada jotakin uutta irti pieniillä lisähankinnoilla tai muutoksilla. Esimerkiksi Entercheckin työkalu tuo asiakkuuksien perustamisen automaatioon monia käteviä toimintoja, kuten juuri asiakkaan luottokelpoisuuden ja ostajan henkilöyden tarkistamisen.

Kun sen integroi jo olemassa oleviin järjestelmiin, kuten myynnin ja markkinoinnin tukijärjestelmän HubSpotiin tai asiakkuuksien hallintaan käytetyn SalesForceen, syntyy saumaton kokonaisuus, joka tukee liiketoiminnan tarpeita.

Millaisiin tarpeisiin järjestelmän tulee vastata tulevaisuudessa?

Mitä asiakas toivoo järjestelmältä, mitkä hänen huolensa ja yksilölliset tarpeensa ovat, ja mihin osiin olemassa olevasta järjestelmästä ei saa koskea? Näiden taustakysymysten avulla uuden järjestelmän rakentaminen helpottuu jo huomattavasti. 

Syytä on katsoa kuitenkin lyhyesti myös tulevaisuuteen. Millaisiin haasteisiin järjestelmän on vastattava tulevaisuudessa? Onko toimiala tai yritys kasvamassa?

Kasvun tuomiin haasteisiin on helpompi varautua ketterällä työkalulla kuin alusta asti rakennetulla järjestelmällä, jossa yksittäisten muutosten teko on hitaampaa – ellei mahdotonta. Työkalun parametrien muuttaminen onnistuu vaivatta myös silloin, kun tiimi vaihtuu.

Haluamme auttaa asiakkaitasi kasvamaan

Voisiko Enterchek-työkalu olla se ratkaisu, joka auttaa asiakastasi saamaan enemmän järjestelmistään irti? Jätä viesti ja jutellaan siitä, miten voimme auttaa asiakkaitasi kasvamaan!