Pelottaako automatisointi? Se on helpompaa kuin luulet!

Automatisointi voi parantaa asiakaspalvelua ja vähentää luottoriskejä. Näin potkaiset automatisoinnin käytiin ja vältät yleisimmät virheet.
  • 13.01.2022

Asiakkuuksien avaaminen on monille B2B-yrityksille iso työsarka, jonka automatisointi säästää työntekijöiden aikaa, vähentää inhimillisten virheiden määrää ja parhaimmillaan parantaa sekä asiakkaan kokemusta että yrityksen tuottavuutta.

Automatisoinnissa alkuun pääseminen tuntuu kuitenkin usein isolta askeleelta, johon ryhtyminen mietityttää ja pelottaakin. Taloudellinenkin investointi mietityttää, ja  järjestelmän rakentamista saatetaan lykätä turhankin pitkälle.

Todellisuudessa asiakkuuksien avaamisen automatisointi voi olla hyvin helppoa ja nopeaa, ja investointi maksaa itsensä usein takaisin nopeastikin. Entercheckin asiantuntijat jakavat parhaat vinkkinsä automatisoinnin aloittamiseen, mittaamiseen ja kehittämiseen.

Ensimmäinen askel: Tavoitteet kirkkaiksi

Automatisointi tarkoittaa erilaisille yrityksille hyvin erilaisia asioita, ja asiakkuuksien avaaminen on hyvin erilainen prosessi esimerkiksi työkoneita vuokraavalle yritykselle kuin teknologiaa verkossa myyvälle liikkeelle. Asiakkuuksien avaamisesta puhutaan toisinaan myös asiakkaan onboardingina. 

Työkoneiden vuokraajalle riskinhallinta voi olla tärkein tavoite, jolloin asiakkaan ostokokemuksesta voidaan tinkiä. Verkkokaupassa tilanne on taas päinvastainen: sujuva ostokokemus näkyy toteutuneiden kauppojen määrässä, ja jo pieni muutos myynnissä vaikuttaa lopputulokseen enemmän kuin vaikkapa pieni muutos luottotappioiden määrässä.

Asiakkuuden avaaminen  tarvitsee onnistumisen mittarit

Talouden alalla toimiville yrityksille taas compliance eli lakien ja sääntöjen noudattaminen ovat tavoite yli muiden, sillä sääntörikkomukset voivat tuoda tuntuvat sakot tai pahimmillaan viedä yritykseltä toimiluvat. Silloin asiakaskokemuksen sujuvuudesta voidaan tinkiä.

Jo alkuvaiheessa on syytä asettaa numeeriset mittarit, joilla arvioidaan, onnistuuko asiakkuuksien avaamisen automatisointi. Ilman selkeitä lukuja on mahdoton päätellä, toimiiko järjestelmä toivotulla tavalla ja tehdä tarvittavia muutoksia.

Mitä askeleita asiakkuuden avaamiseen liittyy?

Selkeät ja mitattavat tavoitteet auttavat rakentamaan asiakkuuksien avaamiseen järjestelmän, joka tukee liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita.

Seuraava askel onkin määrittää, miten tavoitteeseen päästään. Mitkä ovat yrityksen yksilölliset tarpeet?

Mitkä ovat esimerkiksi tiedot, jotka pyydetään ja selvitetään jokaisesta asiakkaasta? Millaisia tarkastuksia asiakkaista on syytä suorittaa ja missä vaiheessa?

Automatisointi on kuin palapelin kokoamista

Vastausten perusteella rakentuu räätälöity järjestelmä, jota voi verrata palapeliin: Jokaisen yrityksen palapeli on hiukan erilainen toimialasta, tavoitteista ja yrityksen koosta riippuen.

Myös roolien ja vastuiden määrittely on tärkeää. Esimerkiksi Entercheckin palapeli on hyvin joustava ja se voi sisältää joko kaikki palat kokonaisratkaisuna, tai vain tietyt yksittäiset palaset, jotka sovitetaan mittatilaustyönä asiakkaan palapeliin.

Avainasia on päättää, mitä paloja tarvitaan ja millaiseksi kokonaisuudeksi ne sovitetaan yhteen.

Kun pilotti on valmis, mittaustyö alkaa

Kun palapeli alkaa saada hahmoaan ja ensimmäinen käyttökelpoinen versio on valmis, on aika palata alussa määriteltyihin mittareihin ja alkaa tarkkailla, toimiiko automatisoitu asiakkuuksien avaaminen toiveiden mukaan.

Tässä kohdassa monet yritykset odottavat liiankin pitkään. Todellisuudessa jo sata aitoa käyttötapausta antaa hyvin suuntaa siitä, miten asiakkuuksien avaaminen sujuu.

Kehitystyö jatkuu pilotin jälkeenkin

Usein alkuvaiheessa suunta on hiukan vinossa tai vauhti ei vielä vastaa tavoitteita. Data on arvokasta, sillä se kertoo, mihin suuntaan automatisointia on syytä hioa, että tavoitteisiin päästään paremmin, olipa tavoitteena sitten riskien minimointi tai ostokokemuksen parantaminen.

Tässä on kuitenkin myös automatisoidun prosessin hienous: sen muokkaaminen ja jatkuva kehittäminen on helppoa. Parametrejä muuttamalla järjestelmää voidaan kehittää loputtomasti niin, että se vastaa myös kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin yrityksen mukana.

Hyppää mukaan automatisoinnin kelkkaan!

Onko sinun yrityksessäsi jo asiakkuuksien avaaminen automatisoitu?

Jos pohdit asiaa mutta jokin mietityttää, ota yhteyttä! Entercheckin tiimi auttaa sinua räätälöimään ratkaisun, joka tukee liiketoimintaa ja vauhdittaa kasvua.