Miten hallitset riskejä ja voisitko tehdä sen paremmin?

Yritysten riskienhallinta typistyy liian usein luottotietojen tarkastamiseen, ja muiden riskien hallinta unohtuu. Opi hallitsemaan asiakkuuteen liittyviä riskejä kokonaisvaltaisesti.
  • 25.11.2021

Riskien hyväksyminen on osa liike-elämää, mutta fiksu ammattilainen lähestyy riskejä tavalla, joka lisää kauppa ja tuottoja eikä syö niitä.

Liian monet yritykset kuitenkin tarkkailevat riskejä liian kapeasti ja mieltävät ne lähinnä mahdollisiksi luottotappioiksi. Luottotietojen tarkistusta pidetään vaivaan riittävän tehokkaana vastalääkkeenä.

Asiakasriskien hallinta vaatii kuitenkin paljon muutakin.

Riskinhallinnan kolme elementtiä

Kokonaisvaltainen riskinhallinta vaatii kolmen peruselementin ymmärtämistä ja tarkastelua. 

  1. Riskien vakavuus
  2. Riskienhallinnan kustannukset
  3. Prosessin helppous ja mukavuus.

Yritysriskien hallintaan ei ole olemassa “Yksi koko sopii kaikille” -tyyppistä ratkaisua, sillä yritykset ja toimialat ovat keskenään niin erilaisia. Näiden kolmen elementin ymmärtäminen auttaa löytämään yksilöidyn ja toimivan ratkaisun.

Mitä asiakasriski tarkoittaa?

Ensimmäinen askel riskinhallinnassa on riskien ja niiden vakavuuden ymmärtäminen. 

Asiakasriski on paljon laveampi käsite kuin pelkkä luottoriski. Asiakkaan maksuongelmat ovat toki osa palettia, ja luottotietojen tarkistaminen on tärkeä osa taloudellisten riskien hallintaa. 

Lisäksi on kuitenkin otettava huomioon monia muita ikäviä mahdollisuuksia, kuten petokset ja mainehaitat.

Viime aikoina myös compliance-kysymykset, eli erilaisten sääntöjen noudattamiseen, toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseen ja läpinäkyvyyteen liittyvät vaatimukset, ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. 

Esimerkiksi uusi rahanpesulaki ulottaa uusia sääntöjä pankkien ja rahoituslaitosten lisäksi kiinteistövälittäjiin, tilitoimistoihin, vuokranantajiin ja lakiasiaintoimistoihin. Tämä vaatii yrityksiltä uudenlaisten riskien ymmärtämistä ja minimoimista.

Riskin todellinen hintalappu

Toinen tärkeä kysymys on sekä riskienhallinnasta että riskien toteutumisesta aiheutuvat kustannukset. Hintalappu koostuu yleensä useammista osista. 

Maksamatta jäänyt lasku tai vuokratyömaalle kadonnut työkone ovat selkeitä kulueriä. Sen lisäksi manuaalisiin tarkastuksiin kuluu usein paljon työntekijöiden aikaa.

Toisaalta arvaamattoman korkea hintalappu saattaa olla myös huonolla asiakaskokemuksella. Paljonko maksaa toteutumatta jäänyt kauppa, jos onboarding-prosessi on asiakkaalle liian työläs?

Monet yritykset sysäävät tietojen toimittamisen ja keräämisen täysin asiakkaan vastuulle, vaikka älykkäillä lomakkeilla ja automatisoiduilla tarkastuksilla työ voisi onnistua paljon helpommin.

Kalibroi helppous ja tarkkuus

Asiakaskokemus ja prosessin helppous ja mukavuus onkin syytä ottaa vakavasti. Oleellista on helppouden suhteuttaminen riskien vakavuuteen ja hallinnan kustannuksiin. 

Esimerkiksi SaaS-alustoilla tai verkkopohjaisissa kuukausipalveluissa riskit ovat tyypillisesti pieniä, joten helppo ja kevytkin prosessi riittää.

Jos taas petosriski on suuri, kuten esimerkiksi IT-laitteiden myynnissä tai konevuokrauksissa, tiukka tarkastusprosessi voi olla perusteltu, vaikka helppous ja lompakko kärsisivät.

Automatisoi riskinhallintaa rohkeasti

Asiakasriskin hallintaa voi helpottaa ja nopeuttaa automaation avulla

Esimerkiksi älykkäät lomakkeet voivat noutaa asiakkaan taustatiedot automaattisesti. Myös asiakkaan tunnistaminen ja yritysyhteyden tarkistaminen sujuvat automatisoidusti, kuten myös luottotietojen tarkastus.

Automatisoitu onboarding-prosessi paitsi parantaa asiakaskokemusta, säästää myös työntekijöiden aikaa ja pienentää inhimillisten virheiden todennäköisyyttä.